Wat is de volkslening?

De volkslening is één van de mogelijkheden die de federale regering in België bekijkt om de neerwaartse spiraal van de economie nieuw leven in te blazen. Naar verwachting hebben Belgen samen meer dan 230 miljard euro op een spaarrekening geparkeerd. Dat is natuurlijk een enorm bedrag dat niet wordt gebruikt om terug te investeren in de economie. Door de volkslening aan te bieden willen zowel de regering als de banken de Belgische burger stimuleren om hun geld terug te investeren en niet zomaar op een spaarrekening te plaatsen.

230 miljard euro 
Zoals gezegd hebben Belgen samen ruim 230 miljard euro op een spaarrekening geparkeerd en dat bedrag neemt nog steeds verder toe. Belgen kiezen voor de zekerheid van een spaarrekening en willen tegen de huidige lage rente hun zuur verdiende geld niet voor een langere periode vastzetten. Door de komst van de volkslening wil de regering de spaarder een interessant alternatief bieden voor de spaarrekening dat niet alleen een hoger rendement zal bieden, maar dat daarnaast ook nog eens fiscaal interessant zal worden gemaakt. De regering wil er immers voor zorgen dat een fiscale korting van 10 procent van toepassing wordt. Niet bijzonder schokkend, maar toch een leuk fiscaal voordeel.

Investeren in grote projecten
Het is de bedoeling om het kapitaal van de volkslening aan te wenden om te investeren in grote, publiekelijke projecten. Daarnaast zou er als vanzelfsprekend een specifieke termijn worden verbonden aan de volkslening. Het wordt mogelijk om de volkslening af te sluiten met een looptijd van vijf en van tien jaar. Daarnaast is bij deze belegging een roerende voorheffing verschuldigd van 15 procent in plaats van 25 procent. De volkslening wordt dus wel niet vrijgesteld van deze belasting zoals beleggers eerder toch stiekem hoopten.

Interessant of niet? 
We moeten het vooralsnog stellen met een zeer beperkt aanbod aan informatie. Het valt dus nog maar moeilijk in te schatten of de volkslening daadwerkelijk interessant wordt voor de burger. Dat het een interessant project is voor de Belgische regering is uiteraard een feit. Om levensvatbaar te zijn zal de volkslening echter vooral interessant bevonden moeten worden door de Belgische inwoners. De regering probeert wel haar steentje bij te dragen door een fiscale korting van 10 procent toe te kennen wat uiteraard bovenop het rendement mag worden berekend.

Alles over de volkslening 
Zou u graag op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws in verband met de volkslening? Dan bent u op deze website aan het juiste adres! Volkslening.be voorziet u van alle informatie alsook het laatste nieuws over de volkslening.