Volkslening via Belfius januari 2014

Belfius Bank biedt haar klanten de mogelijkheid om tussen 8 en 31 januari 2014 in te tekenen op de eerste volkslening. Deze beleggingsvorm kreeg bij de staatsbank de naam “Volkslening via Belfius” en wordt aangeboden met een looptijd gaande van 5 tot en met 10 jaar. Uiteraard is de geboden intrest sterk afhankelijk van de periode waarop u de volkslening afsluit. Hoe langer u beslist om uw geld vast te zetten, des te hoger de opbrengst komt te liggen. Let wel, u dient er rekening mee te houden dat van de bruto rente nog een roerende voorheffing van 15 procent wordt afgehouden. Interesse om in te tekenen op de volkslening bij Belfius? We vertellen er u in dit artikel graag alles over.

Volkslening via Belfius

Zoals in de inleiding reeds aangegeven biedt Belfius haar klanten de mogelijkheid om in te tekenen op de volkslening met een verschillende looptijd. De kortst lopende volkslening is deze met een bruto opbrengst van 1,80 procent en een looptijd van 5 jaar. De netto opbrengst voor deze vorm van geld beleggen bedraagt 1,53 procent. Opvallend is dat de opbrengst van de volkslening met een looptijd van 6 en 7 jaar gelijk ligt. In beide gevallen ontvangt u een bruto opbrengst van 2,10 procent, goed voor een netto rente van 1,79 procent. Kiest u voor een volkslening met een looptijd van 8 jaar dan ontvangt u bruto 2,30 procent rente (1,96% netto), een looptijd van 9 jaar is goed voor 2,40% (2,04 procent) en uiteindelijk is er nog de volkslening met een looptijd van 10 jaar die u een bruto opbrengst van 2,70 procent biedt. De netto opbrengst bedraagt in dit geval 2,30 procent.

Intekenen op Volkslening via Belfius

Bent u geïnteresseerd om in te tekenen op de volkslening via Belfius? In dat geval dient u met een aantal zaken rekening te houden. Allereerst is het bijvoorbeeld zo dat er steeds een roerende voorheffing van 15 procent wordt afgehouden van de opbrengst van de volkslening. Vandaar dat er steeds zowel een bruto als een netto rente wordt aangegeven. Verder is het mogelijk om in te tekenen voor een bescheiden bedrag van 200 euro en geniet u van een volledige kapitaalsgarantie. Let wel, het geld dat u in de volkslening stort is niet vroegtijdig opvraagbaar. U moet er dus rekening mee houden dat u uitsluitend intekent met geld dat u gedurende de looptijd van de volkslening niet nodig heeft.

Comments are closed.