Volkslening moet fiscale stimulans krijgen

Banken hebben eerder reeds aangegeven de komst van een zogenaamde volkslening best te kunnen pruimen. Zij zijn echter wel van mening dat er een extra fiscaal voordeel moet worden verbonden aan de nieuwe “kredietvorm”, dat meldt sectorfederatie Febelfin. Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin liet weten dat het fiscale aspect wel eens een zeer belangrijke rol zou kunnen spelen in de populariteit van de volkslening. Hij meldde er wel meteen bij dat het niet aan de banken, maar wel aan de regering is om te bepalen in welke mate een fiscaal voordeel al dan niet mogelijk is.

De regering houdt vooralsnog echter vast aan wat ze eerder reeds heeft aangegeven. Een “fiscale korting” van 10 procent zou voldoende moeten zijn om van de volkslening een succes te maken. Zoals bekend zullen de volksleningen (op vijf & tien jaar) niet worden uitgegeven door overheidsinstellingen, maar wel door banken.

Comments are closed.