Tag Archive for volkslening

Volkslening brengt na 2 maanden 788 miljoen euro op

Vanaf 1 januari kunnen inwoners van België intekenen op de zogenaamde volkslening. Deze nieuwe vorm van beleggen kreeg tijdens de eerste maanden reeds heel wat kritiek te verduren, vooral omdat de rentevoeten lager zijn uitgevallen dan oorspronkelijk werd verwacht.

Toch blijkt de volkslening wel degelijk in trek te zijn bij particuliere beleggers. In 2 maanden tijd werd namelijk zomaar even een bedrag opgehaald van 788 miljoen euro. Dit blijkt uit cijfers van Febelfin die de balans heeft opgemaakt eind februari van dit jaar.

Opmerkelijk is daarbij ook dat 430 miljoen euro afkomstig is van dezelfde bank, namelijk Belfius. Indien ook u wenst in te tekenen voor de volkslening dient u er nog rekening mee te houden dat over de intresten die u ontvangt een roerende voorheffing van 15 procent verschuldigd is.

Volkslening wel degelijk een succes

Verschillende berichten die de voorbije dagen en weken in de media verschenen waren alles behalve lovend over de volkslening. Uit cijfers die Belfius naar buiten heeft gebracht blijkt nochtans dat deze nieuwe vorm van geld beleggen wel degelijk aanslaat bij de Belgische spaarder. In één week tijd haalde Belfius bijvoorbeeld maar dan 100 miljoen euro op door middel van de volkslening. Bij BNP Paribas Fortis wel men dan weer geen concrete cijfers kwijt, maar stelt men wel dat het goed loopt. Bij ING blijven de lippen vooralsnog stevig op elkaar gedrukt.

Opmerkelijk is wel dat nog niet alle banken die de volkslening gaan aanbieden reeds zijn gestart. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld KBC. Deze bank heeft aangegeven te wachten tot het koninklijk besluit is gepubliceerd dat moet duidelijk maken waar het opgehaalde kapitaal in zal worden geïnvesteerd. Van zodra dat is gebeurd (naar verwachting ergens begin februari) zullen ook klanten van deze bank kunnen intekenen op de volkslening.

Volkslening ING januari 2014

ING is één van de banken die er voor heeft gekozen om haar klanten de mogelijkheid aan te bieden om in te tekenen op de eerste volkslening die in België wordt uitgegeven. Deze nieuwe mogelijkheid om te investeren sociale projecten in België biedt een verlaagde roerende voorheffing. In plaats van de klassieke 25 procent zult u op de bruto rente van de volkslening slechts een percentage van 15 procent roerende voorheffing betalen. Daarnaast kunt u reeds laag instappen waardoor het eveneens voor de kleine belegger mogelijk wordt om in te schrijven op de volkslening bij onder andere ING. Bent u geïnteresseerd in de volkslening en bent u op zoek naar meer informatie? We vertellen u in dit artikel graag alles over de volkslening van ING die wordt uitgegeven in januari 2014.

Looptijd van 5 tot 10 jaar

ING wil zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden om in te tekenen op de volkslening. Het instapbedrag van 200 euro (bij alle banken even hoog) legt daar reeds de basis voor, maar daarnaast is uiteraard ook de looptijd van belang. U kunt bij ING intekenen op de volkslening met een looptijd gaande van vijf tot tien jaar. De intrest is uiteraard afhankelijk van de periode waarvoor u, uw geld vast zet. De rentes van de volkslening bij ING zien er als volgt uit:

- Volkslening ING met een looptijd van 5 jaar: 1,80% BRUTO – 1,53% NETTO
- Volkslening ING met een looptijd van 6 jaar: 1,80% BRUTO - 1,53% NETTO
- Volkslening ING met een looptijd van 7 jaar: 2,10% BRUTO – 1,79% NETTO
- Volkslening ING met een looptijd van 8 jaar: 2,20% BRUTO – 1,87% NETTO
- Volkslening ING met een looptijd van 9 jaar: 2,30% BRUTO – 1,96% NETTO
- Volkslening ING met een looptijd van 10 jaar: 2,60% BRUTO – 2,21% NETTO

Intekenen tussen 8 en 31 januari 2014

Wanneer u geïnteresseerd bent om de volkslening bij ING af te sluiten dient u er rekening mee te houden dat u dient in te tekenen tussen 8 en 31 januari 2014. Intekenen kan reeds voor een bedrag vanaf 200 euro. Let wel, de volkslening biedt een volledige kapitaalsgarantie, maar biedt u niet de mogelijkheid om uw geld vroegtijdig af te halen. Met andere woorden, intekenen op deze vorm van beleggen zou u eigenlijk uitsluitend mogen doen met geld dat u voor de volledige looptijd van de belegging kunt missen.

Volkslening via Belfius januari 2014

Belfius Bank biedt haar klanten de mogelijkheid om tussen 8 en 31 januari 2014 in te tekenen op de eerste volkslening. Deze beleggingsvorm kreeg bij de staatsbank de naam “Volkslening via Belfius” en wordt aangeboden met een looptijd gaande van 5 tot en met 10 jaar. Uiteraard is de geboden intrest sterk afhankelijk van de periode waarop u de volkslening afsluit. Hoe langer u beslist om uw geld vast te zetten, des te hoger de opbrengst komt te liggen. Let wel, u dient er rekening mee te houden dat van de bruto rente nog een roerende voorheffing van 15 procent wordt afgehouden. Interesse om in te tekenen op de volkslening bij Belfius? We vertellen er u in dit artikel graag alles over.

Volkslening via Belfius

Zoals in de inleiding reeds aangegeven biedt Belfius haar klanten de mogelijkheid om in te tekenen op de volkslening met een verschillende looptijd. De kortst lopende volkslening is deze met een bruto opbrengst van 1,80 procent en een looptijd van 5 jaar. De netto opbrengst voor deze vorm van geld beleggen bedraagt 1,53 procent. Opvallend is dat de opbrengst van de volkslening met een looptijd van 6 en 7 jaar gelijk ligt. In beide gevallen ontvangt u een bruto opbrengst van 2,10 procent, goed voor een netto rente van 1,79 procent. Kiest u voor een volkslening met een looptijd van 8 jaar dan ontvangt u bruto 2,30 procent rente (1,96% netto), een looptijd van 9 jaar is goed voor 2,40% (2,04 procent) en uiteindelijk is er nog de volkslening met een looptijd van 10 jaar die u een bruto opbrengst van 2,70 procent biedt. De netto opbrengst bedraagt in dit geval 2,30 procent.

Intekenen op Volkslening via Belfius

Bent u geïnteresseerd om in te tekenen op de volkslening via Belfius? In dat geval dient u met een aantal zaken rekening te houden. Allereerst is het bijvoorbeeld zo dat er steeds een roerende voorheffing van 15 procent wordt afgehouden van de opbrengst van de volkslening. Vandaar dat er steeds zowel een bruto als een netto rente wordt aangegeven. Verder is het mogelijk om in te tekenen voor een bescheiden bedrag van 200 euro en geniet u van een volledige kapitaalsgarantie. Let wel, het geld dat u in de volkslening stort is niet vroegtijdig opvraagbaar. U moet er dus rekening mee houden dat u uitsluitend intekent met geld dat u gedurende de looptijd van de volkslening niet nodig heeft.

Volkslening Fintro januari 2014

Fintro is één van de banken die er voor heeft gekozen om de gloednieuwe volkslening aan hun klanten aan te bieden. Fintro biedt haar klanten de mogelijkheid om in te tekenen op een volkslening met een looptijd van zes of van tien jaar. U dient er rekening mee te houden dat de volkslening bij deze banken worden aangeboden onder de vorm van een kasbon en dat u slechts over een beperkte tijd beschikt om in te tekenen. Bent u geïnteresseerd om de volkslening van januari 2014 af te sluiten bij Fintro? We laten er u graag mee kennismaken in dit artikel.

Volkslening Fintro op 6 jaar

De eerste volkslening die wordt aangeboden door Fintro is deze met een looptijd van 6 jaar. Indien u hier op intekent kunt u rekenen op een bruto opbrengst van 2 procent per jaar. Let wel, van dit rendement wordt een roerende voorheffing afgehouden van 15 procent. Met andere woorden, het bruto rendement van 2 procent wordt verlaagd naar een nette rendement van 1,70 procent. U dient er daarbij rekening mee te houden dat uw geld gedurende de volledige looptijd niet beschikbaar is.

Volkslening Fintro op 10 jaar

Bent u op zoek naar een belegging met een periode van tien jaar en bent u er zeker van dat u, uw geld zo lang kunt missen? In dat geval is de volkslening Fintro op 10 jaar misschien een interessante keuze. Bij dit type belegging kunt u rekenen op een bruto rente van 2,75 procent. Ook in dit geval wordt er meteen 15 procent roerende voorheffing afgehouden waardoor de totale netto opbrengst per jaar 2,34 procent bedraagt.

Intekenen op de Fintro volkslening of niet?

Er is dezer dagen heel veel te doen over de volkslening. Bij de lancering van deze nieuwe vorm van beleggen klagen veel mensen over de beperkte opbrengst die er wordt geboden. In vergelijking met de betere online spaarrekening biedt de volkslening inderdaad een gelijkaardige en dus relatief beperkte opbrengst. Anderzijds weet niemand hoe de rente naar de toekomst toe zal evolueren en wordt er de garantie geboden dat gelden die geïnvesteerd worden in de volkslening niet verloren kunnen gaan. Er geldt dan ook steeds een volledige kapitaalsgarantie voor het bedrag dat u in de volkslening stopt. U kunt intekenen op de Fintro volkslening tussen 8 en 31 januari 2014. Let op, de kans bestaat dat de inschrijfprocedure vroegtijdig wordt afgesloten.

Volkslening vanaf 200 euro

Met de komst van de volkslening wil de Belgische regering particuliere spaarders de mogelijkheid bieden om geld te investeren in de economie van hun eigen land. De volkslening zal door iedereen kunnen worden afgesloten. Daarbij valt vooral het bedrag op waarvoor kan worden geïnvesteerd. De volkslening moet namelijk reeds kunnen worden afgesloten voor een bedrag vanaf 200 euro. Daarbij zullen spaarders kunnen kiezen tussen een looptijd van 5 of 10 jaar. Dit zorgt er dan weer voor dat de volkslening wel uitsluitend geschikt zal zijn voor mensen die hun geld voor een langere periode kunnen missen. Niet voor niets wordt deze vorm van geld sparen nu reeds in één adem genoemd met de klassieke kasbon en de termijnrekening.

Deze banken bieden volkslening niet aan

Eerder vandaag hebben we reeds een lijst gepubliceerd met banken die met zekerheid de volkslening zullen aanbieden. Het is echter niet zo dat alle Belgische banken hun klanten die mogelijkheid zullen bieden. Naast de lijst met banken die de volkslening gaan aanbieden bestaat er namelijk eveneens een lijst met banken die de volkslening met zekerheid niet zullen aanbieden. Bij het bekijken van deze lijst valt meteen op dat vooral de zogenaamde internetbanken de “lening” niet zullen aanbieden. We zetten alle banken die de volkslening niet zullen aanbieden eveneens graag voor u op een rijtje:

» CKV
» Credit Europe
» DHB Bank
» Fortuneo
» Keytrade
» MeDirect
» NIBC Direct
» Rabobank.be

Welke banken bieden volkslening aan?

Heeft u interesse om in te tekenen op de volkslening, maar weet u niet precies hoe dat in z’n werk gaat? Eigenlijk is het zeer eenvoudig. Spaarders en beleggers hebben de mogelijkheid om bij verschillende Belgische banken in te tekenen op de volkslening. Er is voor het begin van 2014 een uitgebreide lijst bekend gemaakt met alle banken die de volkslening reeds met zekerheid zullen aanbieden. We plaatsen ze graag voor onze bezoekers even op een rijtje:

» Argenta
» Bank J. Van Breda
» Belfius
» BNPP Fortis
» BPost Bank
» CBC
» CPH
» Crelan
» Delta Lloyd
» Fintro
» ING
» KBC
» Record Bank
» VDK

Bij alle bovenstaande banken is het per definitie vanaf januari 2014 mogelijk om de volkslening af te sluiten.

Tot 400€ per jaar fiscale vrijstelling voor volkslening?

Als het van SP.A-vicepremier Johan Vande Lanotte afhangt, dan kunnen spaarders die er voor kiezen om in te tekenen op de volkslening rekenen op een fiscale vrijstelling tot een bedrag van 400 euro per jaar. Hetzelfde geldt overigens ook voor de zogenaamde winwinleningen. De reden waarom Vande Lanotte pleit voor de fiscale vrijstelling is vrij voor de hand liggend. Spaarders die er voor kiezen om in te tekenen op de volkslening investeren hun geld immers in de economie van hun land. Het is volgens Vande Lanotte dan ook niet meer dan normaal dat die investering fiscale vrijstelling kan genieten.

Slechts 15 procent roerende voorheffing op Volkslening

De volkslening die door de Belgische regering op de financiële markt zal worden geïntroduceerd zal over een extra voordeel beschikken tegenover andere beleggingen. Bij de volkslening zou er immers slechts een roerende voorheffing van 15 procent verschuldigd zijn. Op andere beleggingen wordt een roerende voorheffing van 25 procent aangerekend. Beleggers hoopten eerder op een vrijstelling van roerende voorheffing bij de volkslening, maar dat lijkt dus slechts ijdele hoop.