Volkslening is één van de prioriteiten voor onze regering

Bovenstaande quote is afkomstig van het kabinet van minister van Economie Johan Vande Lanotte.  Eerder werd er uiteraard reeds verschillende keren melding gemaakt van de komst van een eventuele volkslening, maar die er zomaar sneller kunnen komen dan verwacht. De regering zou nog voor het eind van de maand met een concrete uitwerking willen komen.

Vande Lanotte had eerder reeds aangegeven een grote voorstander te zijn van de zogenaamde volkslening. Het spaargeld van de gewone burger gebruiken om de economie aan te zwengelen is voor hem één van de meest voor de hand liggende mogelijkheden. In totaal zouden spaarders in België meer dan 230 miljard euro op een spaarrekening hebben staan. Door de historisch lage rente die op spaarrekeningen wordt gegeven is een volkslening ook voor de burger zelf best interessant te noemen. Al blijft het uiteraard afwachten tot er meer informatie over bekend is.

De volkslening zal spaarders de mogelijkheid bieden om hun spaargeld op een veilige manier te investeren in grote projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw van grote publieke gebouwen. De regering heeft reeds laten vallen dat er volksleningen op vijf & tien jaar zouden verschijnen. Daarnaast zou het rendement steeds hoger liggen dan de actuele spaarrente.

Volkslening moet fiscale stimulans krijgen

Banken hebben eerder reeds aangegeven de komst van een zogenaamde volkslening best te kunnen pruimen. Zij zijn echter wel van mening dat er een extra fiscaal voordeel moet worden verbonden aan de nieuwe “kredietvorm”, dat meldt sectorfederatie Febelfin. Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin liet weten dat het fiscale aspect wel eens een zeer belangrijke rol zou kunnen spelen in de populariteit van de volkslening. Hij meldde er wel meteen bij dat het niet aan de banken, maar wel aan de regering is om te bepalen in welke mate een fiscaal voordeel al dan niet mogelijk is.

De regering houdt vooralsnog echter vast aan wat ze eerder reeds heeft aangegeven. Een “fiscale korting” van 10 procent zou voldoende moeten zijn om van de volkslening een succes te maken. Zoals bekend zullen de volksleningen (op vijf & tien jaar) niet worden uitgegeven door overheidsinstellingen, maar wel door banken.