Archive for Volkslening

Volkslening ING januari 2014

ING is één van de banken die er voor heeft gekozen om haar klanten de mogelijkheid aan te bieden om in te tekenen op de eerste volkslening die in België wordt uitgegeven. Deze nieuwe mogelijkheid om te investeren sociale projecten in België biedt een verlaagde roerende voorheffing. In plaats van de klassieke 25 procent zult u op de bruto rente van de volkslening slechts een percentage van 15 procent roerende voorheffing betalen. Daarnaast kunt u reeds laag instappen waardoor het eveneens voor de kleine belegger mogelijk wordt om in te schrijven op de volkslening bij onder andere ING. Bent u geïnteresseerd in de volkslening en bent u op zoek naar meer informatie? We vertellen u in dit artikel graag alles over de volkslening van ING die wordt uitgegeven in januari 2014.

Looptijd van 5 tot 10 jaar

ING wil zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden om in te tekenen op de volkslening. Het instapbedrag van 200 euro (bij alle banken even hoog) legt daar reeds de basis voor, maar daarnaast is uiteraard ook de looptijd van belang. U kunt bij ING intekenen op de volkslening met een looptijd gaande van vijf tot tien jaar. De intrest is uiteraard afhankelijk van de periode waarvoor u, uw geld vast zet. De rentes van de volkslening bij ING zien er als volgt uit:

- Volkslening ING met een looptijd van 5 jaar: 1,80% BRUTO – 1,53% NETTO
- Volkslening ING met een looptijd van 6 jaar: 1,80% BRUTO - 1,53% NETTO
- Volkslening ING met een looptijd van 7 jaar: 2,10% BRUTO – 1,79% NETTO
- Volkslening ING met een looptijd van 8 jaar: 2,20% BRUTO – 1,87% NETTO
- Volkslening ING met een looptijd van 9 jaar: 2,30% BRUTO – 1,96% NETTO
- Volkslening ING met een looptijd van 10 jaar: 2,60% BRUTO – 2,21% NETTO

Intekenen tussen 8 en 31 januari 2014

Wanneer u geïnteresseerd bent om de volkslening bij ING af te sluiten dient u er rekening mee te houden dat u dient in te tekenen tussen 8 en 31 januari 2014. Intekenen kan reeds voor een bedrag vanaf 200 euro. Let wel, de volkslening biedt een volledige kapitaalsgarantie, maar biedt u niet de mogelijkheid om uw geld vroegtijdig af te halen. Met andere woorden, intekenen op deze vorm van beleggen zou u eigenlijk uitsluitend mogen doen met geld dat u voor de volledige looptijd van de belegging kunt missen.

Volkslening via Belfius januari 2014

Belfius Bank biedt haar klanten de mogelijkheid om tussen 8 en 31 januari 2014 in te tekenen op de eerste volkslening. Deze beleggingsvorm kreeg bij de staatsbank de naam “Volkslening via Belfius” en wordt aangeboden met een looptijd gaande van 5 tot en met 10 jaar. Uiteraard is de geboden intrest sterk afhankelijk van de periode waarop u de volkslening afsluit. Hoe langer u beslist om uw geld vast te zetten, des te hoger de opbrengst komt te liggen. Let wel, u dient er rekening mee te houden dat van de bruto rente nog een roerende voorheffing van 15 procent wordt afgehouden. Interesse om in te tekenen op de volkslening bij Belfius? We vertellen er u in dit artikel graag alles over.

Volkslening via Belfius

Zoals in de inleiding reeds aangegeven biedt Belfius haar klanten de mogelijkheid om in te tekenen op de volkslening met een verschillende looptijd. De kortst lopende volkslening is deze met een bruto opbrengst van 1,80 procent en een looptijd van 5 jaar. De netto opbrengst voor deze vorm van geld beleggen bedraagt 1,53 procent. Opvallend is dat de opbrengst van de volkslening met een looptijd van 6 en 7 jaar gelijk ligt. In beide gevallen ontvangt u een bruto opbrengst van 2,10 procent, goed voor een netto rente van 1,79 procent. Kiest u voor een volkslening met een looptijd van 8 jaar dan ontvangt u bruto 2,30 procent rente (1,96% netto), een looptijd van 9 jaar is goed voor 2,40% (2,04 procent) en uiteindelijk is er nog de volkslening met een looptijd van 10 jaar die u een bruto opbrengst van 2,70 procent biedt. De netto opbrengst bedraagt in dit geval 2,30 procent.

Intekenen op Volkslening via Belfius

Bent u geïnteresseerd om in te tekenen op de volkslening via Belfius? In dat geval dient u met een aantal zaken rekening te houden. Allereerst is het bijvoorbeeld zo dat er steeds een roerende voorheffing van 15 procent wordt afgehouden van de opbrengst van de volkslening. Vandaar dat er steeds zowel een bruto als een netto rente wordt aangegeven. Verder is het mogelijk om in te tekenen voor een bescheiden bedrag van 200 euro en geniet u van een volledige kapitaalsgarantie. Let wel, het geld dat u in de volkslening stort is niet vroegtijdig opvraagbaar. U moet er dus rekening mee houden dat u uitsluitend intekent met geld dat u gedurende de looptijd van de volkslening niet nodig heeft.

Volkslening Fintro januari 2014

Fintro is één van de banken die er voor heeft gekozen om de gloednieuwe volkslening aan hun klanten aan te bieden. Fintro biedt haar klanten de mogelijkheid om in te tekenen op een volkslening met een looptijd van zes of van tien jaar. U dient er rekening mee te houden dat de volkslening bij deze banken worden aangeboden onder de vorm van een kasbon en dat u slechts over een beperkte tijd beschikt om in te tekenen. Bent u geïnteresseerd om de volkslening van januari 2014 af te sluiten bij Fintro? We laten er u graag mee kennismaken in dit artikel.

Volkslening Fintro op 6 jaar

De eerste volkslening die wordt aangeboden door Fintro is deze met een looptijd van 6 jaar. Indien u hier op intekent kunt u rekenen op een bruto opbrengst van 2 procent per jaar. Let wel, van dit rendement wordt een roerende voorheffing afgehouden van 15 procent. Met andere woorden, het bruto rendement van 2 procent wordt verlaagd naar een nette rendement van 1,70 procent. U dient er daarbij rekening mee te houden dat uw geld gedurende de volledige looptijd niet beschikbaar is.

Volkslening Fintro op 10 jaar

Bent u op zoek naar een belegging met een periode van tien jaar en bent u er zeker van dat u, uw geld zo lang kunt missen? In dat geval is de volkslening Fintro op 10 jaar misschien een interessante keuze. Bij dit type belegging kunt u rekenen op een bruto rente van 2,75 procent. Ook in dit geval wordt er meteen 15 procent roerende voorheffing afgehouden waardoor de totale netto opbrengst per jaar 2,34 procent bedraagt.

Intekenen op de Fintro volkslening of niet?

Er is dezer dagen heel veel te doen over de volkslening. Bij de lancering van deze nieuwe vorm van beleggen klagen veel mensen over de beperkte opbrengst die er wordt geboden. In vergelijking met de betere online spaarrekening biedt de volkslening inderdaad een gelijkaardige en dus relatief beperkte opbrengst. Anderzijds weet niemand hoe de rente naar de toekomst toe zal evolueren en wordt er de garantie geboden dat gelden die geïnvesteerd worden in de volkslening niet verloren kunnen gaan. Er geldt dan ook steeds een volledige kapitaalsgarantie voor het bedrag dat u in de volkslening stopt. U kunt intekenen op de Fintro volkslening tussen 8 en 31 januari 2014. Let op, de kans bestaat dat de inschrijfprocedure vroegtijdig wordt afgesloten.